STEKA MTÜ

Puhastustöötajatele pühendatud ausamba ideekonkurss

about image

OSALEMA ON OODATUD

Konkursil on õigus osaleda füüsilistel isikutel vanuses 22 kuni 40 eluaastat. Kunstnikud, skulptorid ja disainerid, kusjuures nii ainuisikulise autorina kui ka loomingulise meeskonnana.

Eesmärk

Konkursi eesmärgiks on noorte talentide avastamine ja toetamine kunsti alal, samuti tänu avaldamine prügivedajatele, koristajatele, majahoidjatele, kojameestele, koduperenaistele ja kõikidele teistele töötajatele, kes teevad meid ümbritsevat keskkonda puhtaks. Konkursi ülesandeks on ausamba arhitektuurilise siduvusega eskiisprojekti väljatöötamine etteantud asukohas.

ASUKOHT

Haabersti bussipeatuse taga

Registreerimine

Sooviavalduste vastuvõtmine toimub ajavahemikul 01.10-07.11.2021

Konkursil osavõtmiseks lae alla ja täida ankeet ning saada e-mailile kandideerimine@steka.ee. Ausamba projekt peab sisaldama ausamba 3D eskiisi või maketti kõrgusega kuni 100 cm, milles kajastub sümboolselt ehk läbi skulptuuri ja selle arhitektuuriliste lahenduste tänu ning tunnustus töötajatele, kes teevad meie maailma ja kodu puhtaks. Tekstilist osa selgituskirjana, mis avab projekti ideid. Graafilist osa, mis koosneb territooriumi planeerimis-korralduslikust skeemist mõõtkavas.

Žürii poolt valitud ideeprojekti autorile on määratud preemia 1000€.

Konkursi määrustik

Ankeet